Rapidus

Rapidus är en högkvalitativ nyhetstjänst med tonvikt på Köpenhamn och Malmö/Lund-området. Rapidus arrangerar också ett antal möten med intervjuer med tunga näringslivspersonligheter, för abonnenter, samarbetspartners och deras gäster. Zvision kommer framöver att ansvara för dessa webb produktioner som spelas in i Malmö.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter