The Academy

The Academys motto "Learning for life" visar skolans strävan; en holistisk helhetssyn på utbildning där fokus ligger på personlig utveckling och att möta branschens efterfrågan av kvalitativ kompetens. Ledorden kvalité, entusiasm, personlighet och innovation genomsyrar hela verksamheten. En av deras satsningar ligger i utbildningsfilmer och Zvision har producerat otaliga övningar som tryckts upp på DVD och USB. På måndag filmas volym 15

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter